Zaman Yolculuğu

Tetragrammaton kelime anlamlarından önce 4'lü bir işleme ihtiyaç duyar. Eski Mısır'da 4 kişi ile birlikte yapılan ritüellerden bahsediyoruz. Bunların kim olacağı ve neler yapılması gerektiği ile ilgili aşağıda bilgi vereceğiz. Genel bilgilere gelirsek:

Antik İbranice'de "Yehowah" ya da "Tetragrammaton" diye söylenir. Tevrat, Zebur ve İncil'de ortalama 7 bin defa bu isim geçer. Kitab-ı Mukaddes'te geçen "Tanrı'nın gerçek ismidir" ve burada 3 ayette ismi geçer. Tetragrammaton güncel kullanılan bir isimdir fakat nasıl telaffuz edildiği bilinmemektedir çünkü İbranice'de sadece 4 harf olarak YHWH olarak yazılır. Kabbalaya göre doğru telaffuz edilebildiği takdirde yaratma gücüne sahip olunur. Kelime anlamı: "Varlığı ne olursa olsun var olanları getirir"dir fakat bu söylem kesin olarak kabul edilmemektedir. Yhwh isminin anılması yasak olduğu için bunun yerine; "Tanrılar" anlamına gelen "Elohim" kullanılır.

Ezoterik inançta Tetragrammaton'un orjinali telaffuzu edildiğinde zamanda yolculuk yapılabilinir. Bazı kaynaklarda Tetragrammaton, Tanrının telaffuz edilemeyen 72 ismi olarak bilinir ve tam olarak zaman yolculuğu ile ilgili sayınında 72 olduğu söylenir. Tabi bunu nerede ve nasıl söylenmesi gerektiği durumunu unutmayalım...  Kuran'da Kehf Suresi 25. Ayetinde, Ashab-ı Kehf olarak geçen ve bizlerin 7 Uyurlar olarak bildiği olayda Ashab-ı Kehf'in, Allah'tan yardım istedikleri ve bir mağaraya sığındıkları yazar. Allah onları uyutur ve uyandıklarında onlar kendilerini sadece mağarada bir gün geçirdiklerini düşünmüşlerdir ama işin aslı Kuran-ı Kerim Kehf Suresi 25.Ayette; 300 sene ileri gittikleri ve buna 9 kattıkları, yanlarında bir de köpek olduğu yazar. Burada da zaman yolculuğu hakkında bu şekilde bilgi verilmiştir. 

Bu arada Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda şifrelerin gizli olduğu söylenir, muhakkak duymuşsunuzdur. Tabloda Mona Lisa'nın arkasında bir köprü vardır ve dikkatli bakıldığında köprüde "72" sayısını görürüz. Bu araştırmayı yapan Stevenson ve ekibine teşekkür ediyoruz. Köprü kelime anlamı olarak da zaten, bir yerden başka bir yere geçme diye söylenebilir. Kim bilir belki de Leonarda Da Vinci bize bir şeyler anlatmak istemiş olabilir. 

Tetragrammaton kelimesinde ki "Tetra" aynı zaman da 4 anlamına gelir. Bazı araştırmacılara göre Tetragrammaton ile zaman yolculuğu yapmak için 4 kişiye ihtiyaç vardır: 

1) Baş Rahip

2)Firavunun Kendisi

3) Baş Mimar (Hz. Musa bu işlemi önceden biliyordu ve çalıştırıyordu)

4) Tanrının Kendisi (ya da Kutsal Ruh)

Bu işlem vibratik bir işlemdir yani bir sesin çıkarılması...

Kuantum teorisi, bu kainatın temeli vibrasyondur yani titreşimdir der. O titreşim frekansına göre atomlar hidrojen ya da başka her ne oluyorsa anlam kazanıyorlar. Ama gelen enerji sonuçta hep aynıdır. İşte bu vibrasyon yakalanabilirse o zaman kainatın daha kökenindeyken ona başka bir şekil ya da başka bir yön verilebilir. 

4 kişiden bahsetmiştik; masonizmden bu tarafa bakarsak eğer usta, kalfa, çırak ilişkisi gözümüze çarpar. Masonizmin aradığı da bu kayıp kelimedir... Kayıp kelime bulunduğunda zamanda yolculuk ve istedikleriniz başlar. Ölümün dışında her şeyin sahibi olursunuz. 

Bu işin bir ismi de "Maat Organizasyonu"dur. Üstad seviyesinde ki insanlar "M" ile anlatılır. Bu konuya daha sonra değiniriz. Peki bu 4 kişi bir araya geldiğinde zaman yolculuğu yapabilirler mi? Hayır! Bu işlemin tamamlanması için ahit sandığına ihtiyaç vardır. Hz Musa, Mısır'dan sadece kendi soyunu çıkartmamıştır; ahit sandığını da yanına almıştır.Bu yüzden firavun Hz. Musa'nın peşine düşüyor, Kızıldeniz yarılıyor vs... 

Şimdi gelelim tetragrammaton ve Pisagor bağlantısına:

Pisagor'un Mısır'a ve Hindistan'a yolculuklarını biliyoruz. En önemlisi Mısır'a gittiğinde onu en çok etkileyen tetragrammatonun çalışma şekli olmuştur. Kendisi bir ondalık sistem oluşturur, dünyada ki en önemli ve kutsal rakam "10"dur. 10 Tanrı'nın sayısıdır. Aşağıda ki resimde o dönemde ki insanların,bizde ki "Esma" kavramını ilahi kökenli olduğu için bu şekilde ifade etmişlerdir. Aslında bir nevi bunlar Esmalardır. 

Örneğin Kimlik: Fert - şahsiyet anlamı.

Yargı: Adil-Adalet

Farkındalık: Tanrı'nın yaratması insanında farkında olması vs...

Allah'ın kainatı yaratması vibrasyon dediğimiz titreşimlerle oluşur; bir var bir yok şeklindedir. Bu aralarda ki yokluğu biz hissetmeyiz hatta İbn-i Arabi bu konu ile ilgili: 1. tecellinin nuru 2. tecelliye yapıştığı için orada ki yokluğu fark edemezsiniz der. Yani: "anı gayri munkasım" bölünemeyen an der. Evrende ki bu yokluk aslında her şeyimize yansıyor; burada ne kadar mutlu olsak da tam olarak mutlu olamıyoruz... İçimizde hep bir sıkıntı ve bir yok olma korkusu var.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları